SAMSUNG FLIP

SAMSUNG FLIP to interaktywny monitor profesjonalny, który zmienia jakość pracy grupowej i przenosi ją na wyższy poziom. Flip zastępuje tradycyjny flipchart, tablicę suchościeralną, a także urządzenia do wyświetlania prezentacji, np. projektor, monitor profesjonalny, ściana LED. Funkcja tworzenia odręcznych notatek oraz dodawania do nich obrazów pobranych ze źródeł zewnętrznych daje niezwykle duże możliwości w pracy zespołowej.…

Mikroskopy szkolne i studenckie

Mikroskopy szkolne i studenckie Są to najprostsze mikroskopy, składające się niekiedy tylko z kilkunastu części rodzajowych.  Mikroskop edukacyjny jest narażony na intensywną i nie zawsze umiejętną eksploatację. W związku z tym musi być solidnie wykonany i tak skonstruowany, by uczeń nie mógł go łatwo zdemontować i uszkodzić. Poza tym obsługa mikroskopu szkolnego powinna być możliwie…

Mikroskop polaryzacyjny

Mikroskop polaryzacyjny Mikroskop polaryzacyjny znajduje zastosowanie głównie w mineralogi, krystalografii i petrografii. Stanowi również cenne narzędzie pracy badawczej i laboratoryjnej w takich dziedzinach nauki i techniki jak: chemia, ceramika, przemysł szklarski, metalografia, przemysł włókienniczy i papierniczy. Cenne usługi oddaje również biologom w badaniach strukturalnych komórek i tkanek oraz zachodzących w nich procesów życiowych. Mikroskop polaryzacyjny…

Mikroskop metalograficzny

Mikroskop metalograficzny Mikroskop metalograficzny służy przede wszystkim do obserwacji i badań struktury metali, stopów i minerałów. Przedmiotem badań są z reguły szlifowane i polerowane a także trawione zgłady. Obecnie do podstawowych metod badawczych są przy tym zaliczane: jasne pole, ciemne pole, obserwacja w świetle spolaryzowanym, kontrast fazowy i kontrast interferencyjny dyferencjalny według Nomarskiego.  Wobec każdej…