W ofercie posiadamy szereg szkoleń:

 • Szkolenia z zasad działania mikroskopów świetlnych, stereoskopowych jak i konfokalnych.
 • Szkolenia z interpretacji metalograficznych zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopu.
 • Szkolenia z zakresu przygotowania próbek do badań metalograficznych, do badań przy użyciu mikroskopu/mikroskopów.
  Opis: Jak wiadomo, szczególną uwagę trzeba poświęcić, aby prawidłowo  wykonana próbka mogła zostać prawidłowo zdiagnozowana na mikroskopie. Firma dokonuje wszelkich starań, aby dopasować urządzenia w firmie Zleceniodawcy na potrzeby prawidłowego wykonania oraz przygotowania próbek.
 • Szkolenia w zakresie azotowania elementów w celu zwiększenia ich wytrzymałości.
 • Szkolenia w zakresie sprawdzania metodyki działania, poprawności wykonanych elementów przez firmę produkcyjną.
 • Szkolenia z zakresu laboratoriów badawczych – czyli jak prawidłowo prowadzić laboratorium, jak przygotować laboratorium do ewentualnej wizyty jednostki akredytowanej.
 • Szkolenia z zakresu analizy składu chemicznego, metodyki badania oraz interpretacja wyników.
 • Szkolenia z zakresu badania twardości metodą Vickersa, badania twardości jak i badania rozkładów twardości
 • Szkolenia z zakresu czytania i rozumienia norm oraz wykonywania badań w zgodzie z ich dyrektywami Normy wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt.

 

Przykładowy plan szkolenia:

Temat szkolenia: „ Szkolenie z zakresu przygotowania zgładów metalograficznych i oceny struktur żeliw”

 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wykonania zgładów metalograficznych do oceny struktur żeliw
  – przygotowanie próbek do badań metalograficznych
  – cięcie próbek z odlewów żeliwnych
  – inkludowanie zgładów metalograficznych
  – wykonanie szlifowania i polerowania zgładów metalograficznych
  – trawienie struktur metalograficznych
  – znakowanie zgładów
  Przechowywanie zgładów 
 1. Przperowadzenie szkolenia z zakresu oceny struktur żeliwa za pomocą badań mikroskopowych:
  – definicja i podział żeliw ze względu na skład chemiczny i strukturę
  – rodzaje żeliw stosowanych
  – składniki struktury żeliw z grafitem
  – charakterystyka czynników decydujących o strukturze żeliw
  – wpływ struktury na własności żeliw
  – gatunki, właściwości i zastosowanie żeliw: szarych, sferoidalnych, ciągliwych
  – znakowanie żeliw wg. PN-EN
  – wady struktur żeliw uwidaczniane w strukturze na zgładach metalograficznych.

Obowiązki zamawiającego
Zamawiający kurs szkoleniowy z oceny struktur żeliw za pomocą badań mikroskopowych zobowiązany jest do: 

– zagwarantowania pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia
– zagwarantowanie materiału do badań metalograficznych
– udostępnienia urządzeń do przygotowywania zgładów
– zagwarantowanie materiałów metalograficznych: żywice do inkludowania, papiery ścierne, sukna, tarcze do cięcia, odczynniki chemiczne, pasty
– zapewnienie dostępu do mikroskopu metalograficznego

Czas szkolenia
2 dni w godzinach 9:00-17:00