Metalograficzny ZEISS Axio Vert A1 MAT

Axio Vert.A1 to kompaktowy odwrócony mikroskop, który zapewnia wspaniałe obrazowanie. Pozwala badać duże i ciężkie komponenty we wszystkich standardowych technikach kontrastowania. Istnieje możliwość przełączania pomiędzy jasnym polem, ciemnym polem, DIC, C-DIC, fluorescencją i kontrastem polaryzacyjnym dla światła odbitego. Dla światła przechodzącegomożna użyć jasnego pola obrazowania, światła spolaryzowanego i kontrastu fazowego. Można również połączyć kilka typów…